Spis filmów – maj 1957 rok

Pierwszy spis filmów Filmoteki dla DKF-ów (wtedy Centalnego Archiwum Filmowego w Warszawie) – maj 1957 rok.