OGŁOSZENIE

RADA DKF „RUMCAJS” zwołuje Walne Zgromadzenie
członków Dyskusyjnego Klubu Filmowego
w dniu 26 czerwca 2023 roku
o godzinie 17.00 w Klubie Politechnik

 Porządek zebrania:

  1. wybór prowadzącego,
  2. informacja na temat dotychczasowej działalności DKF-u,
  3. udzielenie absolutorium ustępującym władzom,
  4. wybory władz DKF „Rumcajs”,
  5. zatwierdzenie Statutu,
  6. sprawy finansowe,
  7. dyskusja na temat planów i działalności programowej.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, w tym szczególnie studentów i pracowników Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.