Historia ruchu klubowego w Polsce i na świecie

Był rok 1927. Rodziły się pierwsze próby estetyki kina, zaczynali interesować się nim poeci, malarze, krytycy – tworzyła się awangarda filmowa. Terminu „klub filmowy” pierwsi użyli Germaine Dullac i Ricciotto Canudo. Natomiast zalążkiem dyskusyjnego klubu filmowego w naszym rozumieniu stała się Filmowa Wolna Trybuna założona w 1924r. przez Charlesa Legera. Niewielu więc lat trzeba było, …