Zawieszenie działalności

Pismo o zawieszeniu działalności z dniem 2.04.2007 r.